Nominera till uppdrag i styrelsen 2021

Nominera till uppdrag i Ledarna inom Energi och Tekniks styrelse 2021

Ta chansen att vara med och påverka! Vad gör föreningen? Vår uppgift är att profilera och driva frågor som är specifika för chefers förutsättningar och villkor inom handeln. På agendan står bland annat arbetsmiljö, ansvars- och säkerhetsfrågor.
Är du intresserad av att sitta i styrelsen för Ledarna inom Energi och Teknik?
Nominera dig själv eller någon annan som skulle vara intresserad - personen måste vara medlem i Ledarna och Ledarna inom Energi och Teknik. Du kommer att bli kontaktad av valberedning efter den 30 september

Vi arbetar med branschbevakning och erbjuder aktiviteter till nytta för våra medlemmar. Vår ambition är att vara aktuella och relevanta för våra medlemmar. Genom nätverk och seminarier erbjuds tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad.

Föreningen är en garant för medlemmarnas demokratiska påverkan och inflytande på såväl föreningens som Ledarnas idé och verksamhet.
Föreningsstämman är Ledarna inom Energi och Tekniks högst beslutande organ.

Nominera senast den 30 september

Valberedningen
Jörgen Carlsson  jorgen.carlsson@umeaenergi.se sammankallande
Carola.eriksson-stroemberg
Pernilla.winblad

Jag vill nominera mig själv eller någon annan medlem

Den nominerade är vidtalad *
Uppdrag *
Län *

Mina uppgifter