Nominera ombud till stämma 2021

Information till samtliga medlemmar inför vår föreningsstämma

Ledarna inom Energi & Teknik har beslutat att föreningsstämman kommer att hållas den 2 och 3 december 2021 på Steam Hotel i Västerås.

Vi har indelat föreningen i 9 valkretsar och enligt stadgarna skall de 20 mandaten till föreningsstämman fördelas efter antalet medlemmar i respektive valkrets enligt nedanstående tabell.

Valkrets antal mandat

Skåne – Blekinge 1
Småland – Halland 2
Väst 4
Öst 6
Mellansverige 2
Gävle – Dalarna 2
Nedre Norrland 1
Mellersta Norrland 1
Norra Norrland 1

Summa 20 stycken

Nomineringar och röstningsförfarandet sker på följande sätt;

Ni kan från och med den 13 augusti nominera ombud till föreningsstämman på webben.
Den som nomineras skall vara vidtalad och medlem inom föreningen Ledarna inom Energi & Teknik. Du kan även nominera dig själv.

Sista dag att nominera ombud är 27 augusti

Första dag att rösta är 10 september (webbval kommer i mail)
Sista dag att rösta 24 september
Ombud utses 5 oktober
Ombud tillkännages 8 oktober

Motioner
Enskild medlem och klubbar har motionsrätt. Motioner till föreningsstämman skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast den 2 oktober.

Med vänlig hälsning

Micke Andersson, Ordförande