Att som chef leda hållbart - vad innebär det?

Den 28 mars i Linköping bjuder Ledarna inom Energi & Teknik på seminariet Att som chef leda hållbart - vad innebär det? Blickarna är idag riktade mot ledare och chefer som behöver kliva fram och driva förändringsarbete kring vår framtida hållbarhet. Hur leder du för ökad hållbarhet i din organisation? Hur främjar jag som chef min verksamhet genom att jobba hållbart?

Att vara chef och ledare handlar om att varje dag balansera flera olika intressen, förväntningar och uppgifter.

Seminariet ingår i ditt medlemskap. Inga extra kostnader tillkommer för medlemmar.

Tid & Plats

Den 28 mars klockan 10.00-16.00 i Linköping.

Ur programmet

  • Vad kan chefen påverka kring hållbarhet? Vilka krav ställs det utifrån verksamheten?
  • Hur främjar jag som chef min verksamhet genom att jobba hållbart?
  • Hur är hållbarhet kopplat till affärsutveckling?

Det här seminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad förståelse för hållbarhet i ditt chefsuppdrag. En del av tiden lägger vi på egen reflektion och erfarenhetsutbyte med andra chefer.

Henrik Challis navigerar oss genom dagen.

Henrik Challis är seniorkonsult i Mannaz AB. Han är en erfaren ledningsutvecklare och arbetar med kunder i både privat och offentlig sektor. Han är verksam i Sverige och Danmark, men också internationellt. 

Klas Gustafsson, vVD Tekniska Verken inleder dagen med en presentation av Tekniska Verkens program för hur de jobbar med hållbarhet. 

 

Med visionen att bygga världens mest resurseffektiva region vill vi på Tekniska verken ta vår del av ansvaret. Det är en utmaning som ytterligare sätter vår innovativa förmåga på prov. Med visionen vill vi också väcka nyfikenhet, skapa engagemang och hitta former för bra samarbeten med alla i vår omvärld.

Anmälan

Aktiviteten är kostnadsfri. Du anmäler dig här!