Chefer i samverkan 2017

ca 200 chefer deltog i årets "Chefer i samverkan" temat var Chefens arbetsmiljö = Hur mår jag som chef?

Ari Riabacke höll i inspirerande föreläsningar samt föreningarnas olika branschansvariga höll i de olika grupparbetena.   

Deltagare från tre föreningar deltog, Processindustrin, Energi och Teknik samt Bil och Motor. I år var det ännu mera nätverksmöjligheter än tidigare år. Det visade också utvärderingens resultatat  som gör att vi fortsätter att arbeta inför 2018 års "Chefer i samverkan".