Energidagarna digitalt

Vår bransch förändras! Billig förnybar el förändrar inte bara elsystemet. Vad blir det av svensk industri när solel är billigast i världen?

Välkommen till en eftermiddag med diskussioner och interaktion med Tomas Kåberger och moderator Henrik Challis den 19 april klockan 13.00-15.00.

Tomas Kåberger har jobbat med energi i Europa och Asien. Han har varit professor i Sverige och Kina och leder nu ett Institut i Tokyo som arbetar med förnybar energi. Tidigare har han varit VD för TPS termiska processer och suttit i styrelser för solenergi och vindkraftsföretag.
I Europa arbetar han nu bland annat för EIT InnoEnergy och Chalmers, sitter i Vattenfalls styrelse och har varit ledamot sedan starten i Klimatpolitiska rådet.

Anmälan
Anmäl dig senast den 9 april via länken,du kommer att få en bekräftelse med en zoom länk dagarna innan mötet.

Välkommen!
Micke Andersson ordförande
Ledarna inom Energi och Teknik