Nominera till styrelsen 2021

Ta chansen att vara med och påverka! Vad gör föreningen? Vår uppgift är att profilera och driva frågor som är specifika för chefers förutsättningar och villkor inom handeln. På agendan står bland annat arbetsmiljö, ansvars- och säkerhetsfrågor.

sista dagen att nominera var 18 augusti

Nominera dig själv eller någon annan som skulle vara intresserad - personen måste vara medlem i Ledarna och Ledarna inom Handeln. Du kommer att bli kontaktad av valberednings ordförande Fredrik Smids.

Vi arbetar med branschbevakning och erbjuder aktiviteter till nytta för våra medlemmar. Vår ambition är att vara aktuella och relevanta för våra medlemmar. Genom nätverk och seminarier erbjuds tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad.

Föreningen är en garant för medlemmarnas demokratiska påverkan och inflytande på såväl föreningens som Ledarnas idé och verksamhet.
Föreningsstämman är Ledarna inom Handelns högst beslutande organ.