Digital kommunikaton som engagerar!-Ledarna inom Handeln

Vad är det egentligen som påverkar hur vi tar in budskap? Varför triggas och attraheras vi till lyssning och interaktion av vissa men mindre av andra?

Välkommen till ett webbseminarium med Per Furumo den 20 januari 9.00-10.30

Det här är frågor som alltid är viktiga och som blivit än mer relevanta när vi talar om det digitala mötet och den digitala presentationen. För det filter, när vi kommunicerar digitalt, som ska trängas igenom kräver för hållbara presentationer i längden att vi förstärker den muntliga kommunikationen liksom allt som hör därtill, det vill säga hur vi retoriskt och pedagogiskt förhåller oss till innehållet.

Den som har insikter beträffande vad detta handlar om kommer att ha stor nytta av dessa kunskaper även vad gäller fysiska möten/presentationer.

I sin föreläsningar synliggör Per Furumo i samspel med deltagarna vad det handlar om och utifrån detta introduceras ett tydligt, enkelt och funktionellt verktyg.
Vad vi säger är viktigt, HUR kan avgöra genomslaget!
Föreläsare/utbildare
Per Furumo, konsult i talarträning/retorik/presentationsteknik. Som röstspecialist sticker Per ut bland Sveriges retorikkonsulter. Bland kunderna finns en mängd av våra stora företag och organisationer, Regeringskansliet, EU-kommissionen, FN, offentliga personer inom näringslivet och många andra.

Ur innehållet:
- Vad är det som berör och påverkar? De senaste rönen utifrån kommunikationsforskning från Harvard, IMD och andra ledande institutioner.
- Att gå igenom det digitala filtret. Vad handlar det om? Om röst och tal, vårt viktigaste verktyg.
- Konkreta pedagogiska och retoriska verktyg för bättre mötesplanering/presentationsupplägg med syfte att säkra interaktion och delaktighet
- Konkreta retoriska verktyg rörande disposition och upplägg av innehåll

- Konkreta retoriska verktyg för vassare muntlig kommunikation

  • Konkreta verktyg för att uppnå maximal MENTAL mötesnärvaro oberoende av mötesform

Anmäl dig via länken här