God muntlig kommunikation - att vara maximalt professionell i det skarpa läget

INSTÄLLD - Vad vi säger är viktigt, HUR kan avgöra genomslaget!

Detta seminarium är inställd pga Coronapandemin - vi återkommer med nya datum och inbjudan.

Välkommen till ett heldagsseminarium i Göteborg och i Umeå

Modern forskning visar att det är så oerhört mycket mer än själva innehållet i ett anförande som påverkar mottagarens upplevelse och därmed hur ett budskap tas emot.

Powerpointpresentationer, kvartalsrapporter, säljande anföranden eller vilken talarsituation som än gäller handlar i grunden om samma sak: att berätta så att mottagaren triggas och attraheras till lyssning och interaktion, oberoende av ämne och talarsituation.

Med ovanstående som utgångspunkt introducerar Per Furumo Voice and Message AB ett för alla professionella talarsituationer grundläggande ramverk, ”manualen för alla professionella talarsituationer”. Denna ”ledstång” ger ett fundament beträffande medvetenhet om tempo, röstläge/styrka, betoning, pausering, etc

Kroppsspråket liksom ständig retorisk vägledning rörande innehåll och disposition är en naturligt integrerad del av utbildningen.

 

Om Per Furumo
Per Furumo, konsult i muntlig framställning/retorik/presentationsteknik. Bland Pers kunder finns en mängd av våra stora företag, organisationer, Regeringskansliet, offentliga personer och många andra. Per är ursprungligen utbildad sångpedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har utifrån sina erfarenheter från samarbeten med flera av världens främsta dirigenter, sångsolister och orkestrar förpackat och omsatt sina kunskaper för näringslivet. Han arbetar idag heltid med sina företag Voice and Message AB och Röst och Budskap AB.

Välkommen!
Johan Videkorp

Ordförande Ledarna inom Handeln