Vinnande ledarskap

Kurs med Michael Södermalm under 2020 i Göteborg och Stockholm.

Kursinnehåll

 • Vad innebär ett vinnande ledarskap?
 • Hur leder & stärker jag mig själv?
 • Framgångsfaktorer i ledarskapet
 • Vad är skillnaden mellan bra & dåliga chefer och ledare?
 • Vad skapar motivation och driver människor framåt?
 • Livshjulet - vart står jag, vem är jag och vart vill jag?
 • Det coachande ledarskapet
 • Träning i att coacha, leda och ge vinnande feedback
 • Vinnande medarbetare där laget är starkare än jaget
 • Hur förbereda sig optimalt och vad är effekterna av mental träning?
 • Vad innebär det personliga ansvaret?
 • Masterplan - hur vidmakthåller jag mina nya kunskaper?

Kursledare: Michael Södermalm

Anmäl dig här

Michael föreläser om mental träning, coaching, vinnande ledarskap, motivation, kommunikation, att leva med förändringar, hur man når sina mål och visioner samt service och kundbemötande.

Michael Södermalm är certifierad mental tränare och utbildad internationell coach via ICC (International Coaching Community) samt innehar en master degree i prestationspsykologi. Han är idag en välkänd mental coach, utbildare och inspiratör och har hjälpt och stärkt tusentals människor och företag runtom i världen att våga bryta nya barriärer och nå enastående resultat.

Utbildningen erbjuds bara dig som är medlem i Ledarna och Ledarna inom Handeln, föreningen bjuder på kursavgiften inklusive material, fika och lunch. Vi står inte för resor , hotell eller förlorad arbetsförtjänst.

Närvaro är obligatorisk på de tre kursdagarna.
Vi startar dag1 klockan 10:00 -17:00 dag 2 startar vi klockan 08:00 avslutar klockan 17:00. 

Uppföljningsdagen startar vi klockan 10:00 och avslutar klockan17:00

Anmäl dig här 

Välkommen!
Johan Videkorp, ordförande Ledarna inom Handeln

Tid och plats

Välj mellan dessa datum och orter

28-29 januari 2020 samt 24 mars i Göteborg

4-5 februari samt 23 april i Stockholm - fullsatt men du kan sätta upp dig på reservlistan - anmäl dig som vanligt.

Logga in för att anmäla dig till kursen