Motionera till stämman

Kom med förslag till vår verksamhet!

På föreningens stämma avgörs vilka frågor som ska drivas de följande två åren. Du kan enkelt skicka in motioner (förslag), fyll bara i formuläret så tas ditt förslag upp på stämman.

Senast den 25 augusti behöver föreningen ha din motion.

Uppgifter markerade med stjärna (*) måste fyllas i.

Genom att sända motionen till Ledarna inom idéburen sektor accepterar du att den publiceras på Ledarnas webbplats. Accepterar du villkoren?