Att leda komplexa uppdrag - Strategier och överlevnad

Välkommen till tredje delen av webbinarieserien av Att leda komplexa uppdrag.

Information

Arrangör: Ledarna inom idéburen sektor
Öppen för: Medlemmar i branschföreningen Idéburen sektor
Kostnad: Aktiviteten ingår i medlemskapet.

Innehåll

Det gäller att vara pragmatisk för att få ihop det, sa en politiker jag intervjuade, och precis så är det.

Forskning om vardagens ledarskap i komplexa uppdrag talar sitt tydliga språk: i praktiken är det omöjligt att låta allt genomsyra allt. Det kan till och med vara olämpligt. Samtidigt är det ofta känsligt att öppet prioritera bort någon intressegrupps hjärtefråga. Här krävs istället omdöme, ansvarskänsla och improvisationsförmåga för att åstadkomma så mycket som möjligt med knappa resurser.

Alla kan inte få allt här och nu, men alla kan få något, förr eller senare är en devis som sammanfattar hållningen. Hävda undantag, sekventiell prioritering, särkoppling, organisatoriskt hyckleri och ansvarsförskjutning är alla vanliga pragmatiska förhållningssätt i organisationer med komplexa uppdrag. Vilka använder du själv? Vilka är du utsatt för? Och hur känns det?

Datum, tid och plats

Klicka på knappen för att anmäla dig.
Digitalt via Zoom
14 oktober 2022 klockan 9.00-10.30

Om föreläsaren

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi, verksam vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld.

Utöver akademisk undervisning programleder Susanna högre utbildning för chefer och förtroendevalda ledare vid Handelshögskolans vidareutbildning SSE Executive Education, hon är också verksam inom ramen för Ideell Arenas ledarskapsprogram Fenixprogrammet. Susanna är också en ofta anlitad föreläsare och utbildare, t ex för ledningsgrupper och styrelser.