Build Back Better-Ledarna inom Idéburen sektor

Digital ledarutbildning –så involverar du och engagerar dina medarbetare i verksamhetens utveckling.

Låt pandemin bli en språngbräda för att börja utveckla verksamheten tillsammans.

Ta tillvara det ni lärt er och låt det bli en grund för fortsatt utveckling. Nu har du en unik chans att inte trilla tillbaka i gamla hjulspår när allt börjar återgå till ett mer normalt arbetsliv. Passa på att dela erfarenheter, utveckla det ni lärt er och det som varit bra – och gör det tillsammans med dina medarbetare.

Att lyssna på och involvera medarbetarna i väsentliga frågor som verksamhetsutveckling är ett snabbt sätt att få igång engagemang och en grupp att blomstra.

Det här är en praktiskt inriktad utbildning som leds av Inger Aspåker som har mer än 20 års erfarenhet av att leda utveckling med fokus på delaktighet. Under utbildningen har du möjlighet att jobba med ditt eget case, något som du vill utveckla i din organisation. Även om utbildningen tar avstamp i pandemin kan det du lär dig under utbildningen appliceras på alla typer av utveckling.

Utbildningen varvar teori, praktik och gruppcoachning för att du lugnt och tryggt ska kunna börja involvera dina medarbetare i verksamhetens utveckling.

Utbildningens innehåll

I de teoretiska avsnitten kommer du få lära dig vad forskningen säger om hemarbete – hiss eller diss, hur du göder och dödar motivation och kreativitet, när det är smart att involvera och du får tips på metoder och hur du leder större grupper för att få resultat och undvika ändlösa diskussioner.

I metodikavsnittet kommer du få exempel på hur du lägger upp en kreativ workshop som leder till resultat.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av att leda utveckling för att delta.

Utbildningen är digital.

Det innebär att de digitala utbildningsavsnitten finns tillgängliga under hela utbildningen efter de släpps och du kan titta på dem när du vill och hur många gånger som helst. När avsnitten släpps får du en länk mejlad till dig.

Viktiga datum

Digitala utbildningen:

• 28 oktober– Teoriavsnitten släpps och finns tillgängliga via webben.

• 5 november– Metodikavsnittet för hur du lägger upp en kreativ workshop finns tillgängligt via webben.

Gruppcoachning för hela gruppen via Zoom:

• 4 november kl14.30-15.30. Gruppcoachning med fokus på teoriavsnitten.

• 16 november kl14.30-15.30. Gruppcoachning med fokus på workshopavsnittet.

• 2 decemberkl 14.30-15.30. Uppföljning – hur har det gått? Vi delar erfarenheter och lär av varandra.

Coachning i mindre grupper:

Innan de gemensamma träffarna träffas ni kursdeltagarna i en mindre grupp, 4-5 personer, för att dela lärdomar, erfarenheter och lära av varandra hur ni kan använda det ni lärt er i din egen verksamhet. Det är samma grupp under hela utbildningen. Ni bestämmer själva när ni ska träffas och cirka 1 timme per gång. Ni får förslag på upplägg och innehåll för dessa tre tillfällena av kursledaren.

Gruppcoahning för hela gruppen

Innehållet i den gemensamma gruppcoachingen bestäms i dialog med kursdeltagarna.

Om kursledaren

Inger Aspåker har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa ledare och organistioner att involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling. I många fall har det varit många viljor involverade, komplicerade frågeställningar och organisationer där det funnits problem under en längre tid. Att hon flera gånger lyckats där man tidigare försökt i flera år menar Inger beror på att de valde att lyssna på och involvera medarbetarna i processen.

Hon har ansvarat för innovationsprojekt på KTH och ansvarat för utveckling och ledar- och medarbetarutveckling i ideella organisationer, offentlig verksamhet och börsnoterade bolag.

Anmäl dig här 

Deltagarantalet är begränsat.Först till kvarn gäller.

Aktiviteten är kostnadsfri för dig som är medlem.