Chef inom Civilsamhället

Nya utbildningar i rollen som civilsamhälleschef

Tillsammans med Johan Welander, författare till Är chefen människa?, genomförde Ledarna inom idéburen sektor välbesökta seminarier runtom i Sveriges hösten 2018 och våren 2019 på temat chefsrollen i civilsamhället. Det finns ett stort intresse för mer kompetensutveckling hos våra chefsmedlemmar i idéburna organisationer. Vi är därför glada att kunna erbjuda två nya utbildningar som handlar om just chefsrollen i civilsamhället!

  Johan Welander har på uppdrag av Ledarna utvecklat två heldagsutbildningar: Civilsamhälleschefen – grunderna (del 1) och Civilsamhälleschefen – strukturer och möjligheter (del 2). De två fristående utbildningarna ges på tre orter: Stockholm, Göteborg och Malmö. Del 1 genomförs hösten 2019 och del 2 våren 2020. Max antal platser per utbildning och ort är 20 stycken. Du som anmäler dig både till del 1 och del 2 får en helhetsutbildning i rollen som civilsamhälleschef, men det går också bra att delta endast i del 1 eller del 2 om du hellre önskar det.

Civilsamhälleschefen – grunderna

Vad är unikt/särart med att vara chef i civilsamhället? Vilket är chefens uppdrag? Varför finns det ofta en skillnad mellan formell och reell chefsroll – och hur hanterar du det som chef? Och om en måste välja, vilka prioriterade utmaningar behöver alla chefer i civilsamhället hantera?

    Dessa är några av de bärande frågorna som vi fördjupar oss i och arbetar med under utbildningen Civilsamhälleschefen – grunderna. Mer konkret innebär det att i fokus står:

 • Civilsamhället som kontext och chefsrollen däri
 • Chefens uppdrag och roll
 • Chefens förutsättningar
 • Chefens utmaningar och nyckelfrågor
 • En grundmodell för civilsamhälleschefer.

Utbildningen bygger på ny kunskap om rollen som chef i civilsamhället och aktuell chefsforskning.

Civilsamhälleschefen – strukturer och möjligheter

Under del 2, Civilsamhälleschefen – strukturer och möjligheter, fokuserar vi bland annat på följande frågor:

 • Vilka är de viktigaste omvärldsfaktorerna för chefer i civilsamhället att ta hänsyn till?
 • Hur hanterar chefen relationen till förtroendevalda och anställda?
 • Vilka strategier har – och utvecklar – chefer i civilsamhället för att klara av sitt uppdrag?
 • Hur ser chefens framtid (i civilsamhället) ut?

Vi börjar denna utbildning med att kort rekapitulera grunderna i civilsamhälleschefsrollen. Därefter lär vi mer om:

 • Chefens omvärld
 • Chefen och nyckelaktörerna
 • Chefens organisation
 • Chefens strategier (exempelvis civil chefsolydnad, vägar ut ur administrationssamhället och handlingsalternativ för nya chefer i civilsamhället)
 • Chefens framtid
 • Ett möjligt chefsmanifest.

Precis som del 1 så bygger utbildningen på ny kunskap om rollen som chef i civilsamhället och aktuell chefsforskning.

Anmäl dig via länken till del 2 här

Pedagogik

Respektive utbildning innehåller flera olika metoder för att främja deltagarnas lärande: mikroföreläsningar/teori, erfarenhetsutbyte, samtal, praktikfall och värderingsövningar.

Utbildare

Johan Welander.

Syfte och mål respektive utbildning

 • Syfte: ökad kunskap och förståelse för chefsrollen i civilsamhället.
 • Mål: en uppsättning perspektiv och modeller för att utvecklas som chef i civilsamhället.

Praktiskt

 • Del 1 genomförs med samma upplägg i Stockholm, Göteborg och Malmö den 12 november, 13 november respektive 14 november. Del 2 genomförs med samma upplägg i Stockholm, Göteborg och Malmö den 13 februari, 6 februari respektive 5 februari 2020. Principen först till kvarn gäller! Om det finns fler anmälda än antal platser görs en kölista/ort och utbildning.
 • Såväl del 1 som del 2 pågår mellan kl 9.00-16.00.
 • Pris: du som är medlem i Ledarna deltar kostnadsfritt. Vid noshow utgår en avgift på 1000 kronor
 • Samtliga deltagare erhåller varsitt exemplar av Är chefen människa? vid utbildningens start.
 • Inför respektive utbildnings start, erhåller du som deltagare program med hålltider.

Om Johan

Johan Welander är personalvetare och en av Sveriges främsta experter på HR-arbete, medarbetarutveckling och chefsrollen i civilsamhällets organisationer. Han har en bakgrund som chef, HR-ansvarig och förtroendevald i ideell sektor. 2019 släpptes hans senaste bok, Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället. Johan är också författare till Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer (nominerad till Årets HR-bok 2013) och mentorskapshandboken Kliv in (2018). Dagligdags driver Johan konsultföretaget Thinkandact.