Chefsnätverk

Nytt chefsnätverk för Ledarna inom idéburen sektor - FULLSATT

Ledarna inom idéburen sektor startar i början av år 2021 upp ett nytt nätverk för civilsamhälleschefer. Du kan vara ny eller erfaren chef, ha ditt första chefsjobb i civilsamhället eller ditt sjätte. Du kan vara chef med många anställda, eller den enda chefen och ha en handfull medarbetare. Du kan vara högsta chef eller mellanchef. Du kan vara pinfärsk chef i en idéburen organisation, ”sektorsbytare” eller ha spenderat hela ditt yrkesverksamma liv här. Kort och gott – du är civilsamhälleschef. Och du vill både dela erfarenheter och lärdomar och lära av andra civilsamhälleschefer.

Fokus
I det nya chefsnätverket läger vi fokus på samtal och erfarenhetsutbyte, men det kan förekomma något föreläsningsinslag då och då. Det kan också hända att nätverket gästas av en spännande forskare eller annan relevant person. Nätverket tar avstamp i den verklighet hela samhället inklusive cheferna i civilsamhället befinner sig: en digital vardag. Nätverket börjar därför att träffas i digital form och lär ha majoriteten träffar under sitt första år (2021) digitalt. I den mån det är möjligt, kan någon träff hösten 2021 komma att ske i det fysiska rummet. Men, med hög sannolikhet blir alla nätverksträffar det första året digitala.

Teman
Nätverkets deltagare ger vid den första träffen förslag på möjliga teman för de träffar som därefter sker under året. Teman bestäms i dialog mellan deltagarna och nätverkets processledare. Valda teman blir grunden i den ”årsplan” för nätverket som upprättas, med ett huvudtema per nätverksträff som röd tråd och som samtalen och delandet deltagarna emellan fokuseras på.

För att ge en fingervisning, men utan att säga att det är dessa som blir teman just 2021, är exempel på fokus som kan bli aktuella för nätverket:

· Rollen som civilsamhälleschef

· Ledarskap och distansarbete

· Rollfördelning styrelse-kansli

· Prioriteringar i chefsrollen

· Framtidens chefsroll i civilsamhället

· Chefens uppdrag och förutsättningar

· Omvärlden – vilka faktorer påverkar extra mycket?

· Civilsamhället som arbetsmiljö – vad innebär det att leda i den?

· Chefens strategier – i praktiken

· Medarbetarskap – hur arbetar vi med det?

· Civilsamhällesforskning med relevans för chefer

Pedagogik, arbetsformer och antal deltagare
Idén för nätverket är att ha i första hand digitala nätverksträffar. Det möjliggör för deltagare i hela landet att medverka. Varje träff är två timmar lång. Planen är att Ledarna inom idéburen sektor anordnar fem nätverksträffar/år och chefsnätverk.

Chefsnätverket har plats för max 30 deltagare. Detta för att ha en viss ”närhet” och förtrolighet nätverksdeltagarna emellan, skapa trygghet i gruppen och möjliggöra en deltagarinvolverande pedagogik vid träffarna – oavsett om dessa sker digitalt eller fysiskt. Intag till nätverket sker årligen.

Upplägg för träffarna:

· Inledning, presentationer och incheckning

· Block 1: delande, samtal och erfarenhetsutbyte

· Paus/fika

· Block 2: mikroföreläsning på aktuellt tema

· Block 3: delande, samtal och erfarenhetsutbyte

· Utcheckning, lärt idag och nästa träff

De digitala nätverksträffarna sker i lämpligt digitalt verktyg.

Datum och tider
År 2021 sker nätverksträffarna följande datum och tider:

· 17/2

· 15/4

· 15/6

· 14/9

· 17/11

Tiden för varje träff är mellan 09.00 – 11.00 Inför varje träff får alla deltagare program samt länk till träffen.

Uppstartsträffen 2021
Uppstartsträffen 2021 kommer att fokusera på att lära känna varandra i nätverket och diskutera möjliga teman – samt ha ett huvudtema. Huvudtemat meddelas i det program för första träffen som kommuniceras till nätverkets deltagare.

Processledare
Nätverket processleds av Johan Welander, erfaren processledare med fokus på civilsamhällets organisationer. Johan är personalvetare och författare till böckerna Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019), Idéburen chef (2013) och Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (2021). Johan har under hela 2000-talet haft ledande roller i olika organisationer i civilsamhället: bland annat som chef, HR-ansvarig och förtroendevald. Sedan 2018 driver Johan konsultföretaget Thinkandact (www.thinkandact.se) och arbetar löpande med chefsrollen, HR-arbete och medarbetarutveckling i civilsamhället.

Kostnadsfritt deltagande
Chefsnätverket är en medlemsförmån. Som medlem i Ledarna inom idéburen sektor deltar du kostnadsfritt i nätverket. Som deltagare förväntas du ha möjlighet att delta helst fyra av fem nätverksträffar när du anmäler dig. Detta för att det finns ett stort intresse och många som vill delta, men också för att vi tror att du mår bra av att delta regelbundet och har mycket att bidra med! Du är viktig för oss.

Anmälan och kontakt 

Nätverket fullt och du kommer att sättas på en reservlista.

Anmälan sker via länken senast den 18 januari.

Eftersom nätverket har begränsat antal platser, är det först till kvarn som gäller. Anmäl dig därför gärna direkt! Om det finns fler anmälda än platser i nätverket, upprättas en väntelista som administreras av Ledarna. Kontaktperson på Ledarnas kansli är Camilla Svanström.

 

Varmt välkommen med din anmälan!

Stina Nordström, ordförande i Ledarna inom idéburen sektor