Civilsamhälleschefen del 1

Vill du förstå din roll som chef i civilsamhället bättre? Få ökad kunskap och ta del av aktuell forskning kring chefsrollen i ideell sektor? Då är LIS utbildningar Civilsamhälleschefen något för dig!

Information

Arrangör: Arrangeras av Ledarna inom Idéburen sektor
Omfattning: En heldag.
Öppen för: Medlemmar i branschföreningen Idéburen sektor
Bra att veta: Branschföreningen bjuder på lunch och fika.
Kostnad: Kostnadsfritt. Ingår i ditt medlemskap.

Ledarna inom idéburen sektor erbjuder under 2024 de två populära heldagsutbildningarna Civilsamhälleschefen – del 1 och Civilsamhälleschefen – del 2. Utbildningarna passar både nyblivna och erfarna civilsamhälleschefer, högsta chefer såväl som mellanchefer. Och – är framtagna både för dig med lång erfarenhet av civilsamhället och för dig som är ny i sektorn men har erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig sektor. Utbildningarna har tagits fram och hålls av Johan Welander.

Datum och tid

Civilsamhälleschefen – del 1 genomförs den 20 mars, kl 9.00 – 16.00. Utbildningen sker på Ledarnas kansli i centrala Stockholm.

Huvudfokus under utbildningen är på:

 • Civilsamhället som kontext och chefsrollen däri
 • Chefens uppdrag och roll
 • Chefens förutsättningar
 • Chefens utmaningar och nyckelfrågor
 • Chefens strategier.

  Exempel på frågor som tas upp under del 1 är:

 • Hur ser chefens omvärld ut?

 • Vad är unikt/särart med att vara chef i civilsamhället?

 • Vilket är chefens uppdrag?

 • Varför finns det ofta en skillnad mellan formell och reell chefsroll (och hur hanterar du det som chef)?

 • Vilka tio utmaningar behöver chefer i civilsamhället hantera?

Pedagogik, arbetsformer och deltagare

Varje utbildning innehåller ett antal olika metoder/arbetssätt för att främja deltagarnas lärande. En kombination mellan inslag som mikroföreläsning, erfarenhetsutbyte deltagarna emellan, samtal och värderingsövningar används.

Praktiskt

Deltagande i utbildningarna är kostnadsfri för dig som medlem i Ledarna. Den är en del av medlemsförmånerna. Det finns 20 utbildningsplatser och först till kvarn gäller. Anmäl dig senast den 13 mars här.

Datum, Tid och Plats

Stockholm
20 mars 2024 klockan 9.00-16.00
Sista anmälningsdag 13 mars 2024

Aktiviteten är fullbokad, väntelista finns

Om kursledaren

Johan Welander är personalvetare, tidigare kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och författare till böckerna Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (2021), Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019) och Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer (nominerad till Årets HR-bok 2013). Han driver dagligdags konsultföretaget Thinkandact, som arbetar med att utveckla civilsamhällets arbetsliv och ledande företrädare. Ibland tar Johan uppdrag som interimchef i civilsamhället.

Foto: Elliot Elliot