Civilsamhälleschefen-del 2

Vill du förstå din roll som chef i civilsamhället bättre? Få ökad kunskap och ta del av aktuell forskning kring chefsrollen i ideell sektor? Då är de här utbildningen för dig!

Information

Omfattning: Heldag
Öppen för: Medlemmar i branschföreningen IdĂ©buren sektor
Bra att veta: Utbildningen hålls på Ledarnas kansli i Stockholm. Under dagen serveras lunch och fika. Utbildningen har 25 platser - först till kvarn gäller.
Kostnad: Kursen ingår i ditt medlemskap.

Vid utbildningen Civilsamhälleschefen – del 2 är huvudfokus på:

  • Chefens omvärld
  • Chefen och nyckelaktörerna (bl a anställda, förtroendevalda och ideella)
  • Chefens organisation
  • Chefens strategier
  • Chefens framtid
  • En sammanfattande modell för chefer.

Varje utbildning innehåller ett antal olika metoder/arbetssätt för att främja deltagarnas lärande. En kombination mellan inslag som mikroföreläsning, erfarenhetsutbyte deltagarna emellan, samtal och värderingsövningar används.

Johan Welander är personalvetare, tidigare kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och författare till böckerna Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (2021), Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019) och Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer (nominerad till Årets HR-bok 2013). Han driver dagligdags konsultföretaget Thinkandact, som arbetar med att utveckla civilsamhällets arbetsliv och ledande företrädare.

Stockholm, Ledarnas kansli , plan 1
12 oktober 2023 klockan 9.00-16.00
Sista anmälningsdag 15 oktober 2023