Kallelse till föreningsstämma 15 oktober 2020

Den 15 oktober 2020 är det dags för föreningsstämma i Ledarna inom idéburen sektor. Nu kallar vi dig som medlem att delta.

Du kan motionera till stämman genom att använda motionsformuläret på webben och du kan nominera till förtroendeuppdrag i föreningen med hjälp av <a nomineringsformuläret. Valberedningens instruktion kan du tar del av här.

I nuläget vet föreningsstyrelsen inte om stämman kommer att kunna genomföras som ett fysiskt möte på Ledarnas förbundskansli i Stockholm eller om det blir en digital stämma. Detta kommer vi att återkomma till efter sommaren. Om stämman genomförs som ett fysiskt möte står föreningen för dina resekostnader.

Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller kommer att medverka på stämman, tillsammans med ytterligare en extern föreläsare.

Tid och plats

Den 15 oktober mellan kl 12.00-16.00 – tiden kommer att behöva justeras beroende på mötesform. Plats/mötesform meddelas senare.

Anmälan

Vi behöver ha din anmälan senast den 15 september. Anmälan gör du till foreningar@ledarna.se. Mer information kring eventuella resebeställningar får du senare.