Kallelse till stämma 13 oktober i Stockholm

I höstas 2017 vad det därför läge att bilda en ny branschförening för alla medlemmar inom ideell, kyrklig, idrottslig och kulturell verksamhet. Nu kallar vi alla våra medlemmar till vår första föreningsstämma den 13 oktober i Stockholm

Ledarna har under flera års tid attraherat chefer som arbetar inom den idéburna världen att bli medlemmar i förbundet. I höstas 2017 vad det därför läge att bilda en ny branschförening för alla medlemmar inom ideell, kyrklig, idrottslig och kulturell verksamhet. Nu kallar vi alla våra medlemmar till vår första föreningsstämma den 13 oktober i Stockholm

Vi kommer även få lyssna till Truls Neubeck från Ideell Arena som föreläser om ledning och styrning inom ideell sektor.

Tid & Plats

Den 13 oktober klockan 11.00-13.30 på Ledarnas kansli i Stockholm.

På förekommen anledning bekräftar vi att stämman äger rum på en  lördag. Detta eftersom styrelsen vet att det kan vara svårt att få ledigt från arbetet för denna typen av aktivitet och vår önskan är att alla medlemmar som önskar delta ska kunna göra det.

Anmälan

Vi behöver ha din anmälan senast den 20 september. 
Föreningen står för dina kostnader i samband med stämman.
Anmälan gör du här! Mer information kring resebeställningar får du i din bekräftelse.

Motioner

Du vet väl att du som medlem även kan motionera till föreningsstämman? Motionen behöver föreningen ha senast den 24 augusti och kan göras via formulär här.

Varmt välkommen på stämma!

Stina Nordström
Ordförande