Nätverk för chefer i civilsamhället

Våren 2023 startar ett nytt nätverk för chefer inom idéburen sektor. Nätverket sker i form av fysiska nätverksträffar i Stockholm, på Ledarnas kansli. Efter ett antal år med ett nationellt digitalt chefsnätverk inom Ledarna idéburen sektor, utvecklas erbjudandet nu med ytterligare ett nytt chefsnätverk. Chefer från hela landet är välkomna, men träffarna sker i Stockholm. Fyra nätverksträffar genomförs 2023: två på våren och två under höst

Information

Omfattning: Halvdagar 19 april kl 9-11.30 9 juni kl 9-11.30 5 september kl 9-11.30 21 november kl 9-11.30.
Öppen för: Medlemmar i branschföreningen IdĂ©buren sektor
Bra att veta: Nätverket hålls på Ledarnas kansli i Stockholm. Vi startar med kaffe och smörgås klockan 8.30 Nätverket har 25 platser - först till kvarn gäller.
Kostnad: Nätverket ingår i ditt medlemskap.

Om nätverket

Det nya nätverket passar chefer i civilsamhället som önskar ett löpande erfarenhetsutbyte, delande och kunskapsutveckling i rollen. Praktikfall från nätverkets deltagare, samtal, övningar och problemlösning är i fokus. En röd tråd i nätverket är också det unika/särarten med att vara chef just i en idéburen organisation. Varje nätverksträff är 2,5 timmar.

Majoriteten tid vid varje träff ägnas åt att deltagarna, med stöd av processledaren, samtalar om för deltagarna viktiga frågor kopplat till chefsrollen och ledarskap. Även om varje träff har erfarenhetsutbyte, samtal och delande som huvudsyfte, förekommer ibland och vid behov ”mikroföreläsning” på något angeläget tema antingen från deltagarna själva eller processledaren. Ibland tas aktuell forskning upp i nätverket.

Varje nätverksträff har ett i förväg bestämt huvudtema, förutom uppstartsträffen där deltagarna lär känna varandra, spikar spelregler för nätverket och pratar om önskvärda fokus/teman 2023. Uppstartsträffen blir därför extra viktig, sett till att då bestäms teman för årets kommande träffar.

Nätverket är ”stängt” under året och har ett max antal deltagare. Detta för att främja kontinuitet och förtrolighet nätverksdeltagarna emellan, skapa trygghet i gruppen och ha en deltagarinvolverande pedagogik vid träffarna.

Praktiskt

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt för dig som medlem i Ledarna. Nätverket är en del av medlemsförmånerna.

För att få ut så mycket av nätverket som möjligt, både gällande eget lärande och bidrag till andras dito, är det önskvärt att som deltagare planera för att delta i minst tre av fyra nätverksträffar.

Anmälan

Nätverket har max 25 platser. Först till kvarn. Gör din anmälan senast 31 mars.

Om processledaren

Processledare för det nya Stockholmsbaserade nätverket är Johan Welander. Han är personalvetare, tidigare kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och författare till böckerna Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (2021), Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019) och Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer (nominerad till Årets HR-bok 2013). Han driver dagligdags konsultföretaget Thinkandact, som arbetar med att utveckla civilsamhällets arbetsliv och ledande företrädare.

johan-welander.jpg

Stockholm
19 april 2023 klockan 8.30-11.30
Sista anmälningsdag 31 mars 2023

Aktiviteten är fullbokad