Kallelse till stämma 28 oktober

Nu kallar vi dig som medlem att delta. Stämman kommer att genomföras digitalt i syfte att skapa ett tillgängligt möte för alla medlemmar oavsett bostadsort.

Information

Arrangör: Ledarna inom idéburen sektor
Öppen för: Medlemmar i branschföreningen Idéburen sektor
Bra att veta: Stämman genomförs digitalt.
Kostnad: Ingår i ditt medlemskap.

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida den 14 oktober.

Stämman inleds med ett tal av Ledarnas förbundsordförande. Därefter behandlas styrelsens förslag, medlemmarnas eventuella motioner och valberedningens förslag på ny föreningsstyrelse.

Varmt välkommen önskar styrelsen i Ledarna inom idéburen sektor!

Digitalt
28 oktober 2022 klockan 10.00-11.30
Sista anmälningsdag 30 september 2022