Valberedningens uppdrag och roll - hur kan du som ansvarig stötta? 17 mars Göteborg

Vad är valberedningens uppdrag? Hur kan de ta sig an sitt uppdrag? Hur ser processen ut? Vilka dilemman kan du som tjänsteperson hamna i kopplat till deras roll i organisationen.

Ledarna inom idéburen sektor, vår nya branschförening, bjuder in dig som i din roll är ansvarig för att stötta valberedningen eller som kommer i kontakt med valberedningen till ett exklusivt seminarium med Anna Bergkvist. Seminariet kommer att handla om valberedningens roll – i din och andra organisationer samt hur du tar dig an deras utmaning som tjänsteperson. Vad krävs för att de ska fullfölja sitt uppdrag för att hjälpa din organisation med dess utmaningar. Vi kommer dela erfarenheter och dilemman med varandra och Anna kommer också att redogöra för vad valberedningens uppdrag är och hur processen för deras arbete kan se ut.

Tid & Plats

Den 17 mars  klockan 12.00-16.00  i Göteborg
Vi inleder med gemensam lunch.

Anmälan

Anmälan gör du här! Seminariet är självklart kostnadsfritt, och du som deltar får också Annas bok ”Ordning och bereda – om kompetensbaserat valberedningsarbete”. Har du en chefskollega som vill följa med, men som ännu inte är medlem, är den välkommen i mån av plats också. Mejla namn, epost, mobilnummer samt befattning till foreningar@ledarna.se. Uppge också i vilken stad anmälan gäller.

Om Anna Bergkvist och Styrelsepost.se


Anna Bergkvist är personalvetare i botten och 2012 startade hon Styrelsepost.se främst för att stötta valberedningar men jobbar också med utbildningar av styrelser och andra grupperingar inom civilsamhället.Anna Bergkvist