Inbjudan till workshop

Ledarna har under flera års tid attraherat chefer som arbetar inom den idéburna världen att bli medlemmar i förbundet. I höstas 2017 vad det därför läge att bilda en ny branschförening för alla medlemmar inom ideell, kyrklig, idrottslig och kulturell verksamhet. Nu samlar Ledarna inom idéburen sektor över 2000 medlemmar och vi i interimsstyrelsen är väldigt glada över den positiva respons vi fått från er medlemmar om den nya föreningen.

Nu vill interimsstyrelsen bjuda in dig som är intresserad av att utveckla vår förening till en workshop. Vad tycker du att föreningen ska fokusera på? Vilka branschfrågor ska vi arbeta med? Har du konkreta idéer att återkoppla till styrelsen och Ledarna när vi planerar framåt för kommande verksamhetsår? Är du själv sugen på att engagera dig i det fortsatta föreningsarbetet?

Tid & Plats
Den 15 februari klockan 14.30-17.00 på Ledarna, St Eriksgatan 26 i Stockholm.

Föreningen står för resa (tåg i andra klass) och för ersättning för förlorad arbetsinkomst mot uppvisande av intyg. Vi kan välkomna 30 medlemmar till workshopen, så anmäl dig redan idag!

Varmt välkommen!

Stina Nordström
Ordförande i interimsstyrelsen för Ledarna inom idéburen sektor
073-3133282