Fler nyheter
Idéburen sektor 6 maj 2022

Föreningsstämma 28 oktober 2022

På vår föreningsstämma kommer vi att sätta verksamhetsinriktning framåt, fatta beslut om vår budget samt välja ny styrelse.

Som medlem har du flera sätt att påverka vår verksamhet.

Skriv ett förslag

Alla våra medlemmar har möjlighet att skicka in förslag/motioner till oss. Besluten tas på föreningsstämman. Senast den 9 september behöver vi ha in din motion. 

Nominera någon eller dig själv och bli en del i styrelsen

Nu söker vi medlemmar som vill engagera sig lite extra och sitta i vår föreningsstyrelse eller bli vår revisor.

Den som blir nominerad ska vara medlem, vidtalad och tackat ja. Vi vill ha din nominering senast den 17 juni.

Delta på vår digitala föreningsstämma

Vår stämma är den 28 oktober klockan 10.00-12.00 och genomförs digitalt. Vi vill att så många av våra medlemmar deltar som möjligt. Anmäl dig här!Kom ihåg att logga in!

Handlingar

Alla handlingar till stämman kommer löpande att publiceras på vår webbplats. Här kommer bland annat valberedningens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt förslag till budget att finnas senast den 14 oktober.