Fler nyheter
Idéburen sektor 28 augusti 2018

Nomineringar och motioner

Nu har tiden gått ut för att skicka in nomineringar till styrelsen samt att skicka in motioner som förslag till vår verksamhet. Beslut kring dessa kommer att tas på den första ordinarie föreningsstämman den 13 oktober.

Vi har inför stämman valt att använda våra digitala kanaler – webb, e-post och Facebook - för att ge så många av våra medlemmar möjlighet att vara med i den demokratiska processen.  Det är också roligt att se att vi är så många som vill engagera sig i föreningen, det märker vi inte minst på antalet nomineringar till förtroendeuppdragen. Valberedningen arbetar nu med vidare med det 50-tal nomineringar som inkommit. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig för att delta på stämman, anmälan gör här.

Handlingar till stämman kommer att publiceras under fliken demokrati här på föreningswebben i slutet av september. Föreningens webbplats är också den kanal som vi i första hand använder för att löpande informera om verksamheten

Stina Nordström
Ordförande för interimsstyrelsen