Fler nyheter
Idéburen sektor 3 september 2018

Styrelsen för Ledarna inom idéburna

50 kandidater har nominerats till förtroendeuppdrag för Ledarna inom idéburna. Det är kompetenta kandidater från olika delar av landet och från de fyra olika sektorerna, ideellt, kulturellt, idrott och kyrkligt.

Valberedningen har kontaktat omkring 15 personer för intervjuer som sker 7/9 och 8/9. Valberedningens förslag presenteras med övriga stämmohandlingar på hemsidan. På stämman kommer ny styrelse att väljas.

Valberedningen