Fler nyheter
Idéburen sektor 14 november 2022

Vald styrelse

På vår föreningsstämma valdes ny styrelse och en verksamhetsplan för kommande period antogs.

På stämman deltog ett tjugotal personer. Andreas Miller, förbundsordförande talade i sitt anförande bland annat om att han ser att Ledarna inom idéburen sektor är en viktig förening och ser föreningen som en tillgång för Ledarna.

Stina Nordström blev omvald till föreningens ordförande, Jan Ekroth till kassör. Till övriga ledamöter valdes Linn Ternefors, Greta Burman, Ulla Frisk, Farnaz Arbabi, Larsa Rännar och Martin Kihlström. Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen här.

Protokoll från mötet finns här.