Chefsnätverk

Nytt chefsnätverk 2022 för Ledarna inom idéburen sektor

Fullbokat - Vi tillämpar turordningslista för reservplatser.

Ledarna inom idéburen sektor, LiS, startar i början av år 2022 upp sitt andra chefsnätverk för civilsamhälleschefer. Detta efter stor efterfrågan på ytterligare nätverk – och ett framgångsrikt första år med Lis ”pionjärchefsnätverk”. Nu utökar vi med andra ord nätverksmöjligheterna – varmt välkommen att delta och anmäla dig!

Deltagare

Du kan vara ny eller erfaren chef, ha ditt första chefsjobb i civilsamhället eller ditt sjätte. Du kan vara chef med många anställda, eller den enda chefen och ha en handfull medarbetare. Du kan vara högsta chef eller mellanchef. Du kan vara pinfärsk chef i en idéburen organisation, ”sektorsbytare” eller ha spenderat hela ditt yrkesverksamma liv här. Kort och gott – du är civilsamhälleschef. Och du önskar både dela erfarenheter, lärdomar och lära av andra civilsamhälleschefer.

Fokus

Chefsnätverket har fokus på samtal och erfarenhetsutbyte, men det kan förekomma något föreläsningsinslag då och då.

Teman

År 2022 är planen att följande blir huvudteman och röda trådar vid varsin nätverksträff:

  • Chefsrollen i civilsamhället (uppdrag, roll och förutsättningar)
  • Chefen och omvärlden
  • Civilsamhället, professionaliseringen och framtiden
  • Medarbetarskap och rollen som anställd/medarbetare i civilsamhället
  • Hybridiseringen – organisering, särart och mötet mellan ideell, offentlig och privat sektors logiker.

Pedagogik, arbetsformer och antal deltagare

Digitala nätverksträffar: det möjliggör för deltagare i hela landet att medverka. Varje träff är 2 timmar lång och sker kl 9-11. Planen är att Ledarna inom idéburen sektor anordnar fem nätverksträffar/år och chefsnätverk.

Chefsnätverket har plats för max 30 deltagare. Detta för att ha en viss ”närhet” och förtrolighet nätverksdeltagarna emellan, skapa trygghet i gruppen och möjliggöra en deltagarinvolverande pedagogik vid träffarna – oavsett om dessa sker digitalt eller fysiskt. De digitala nätverksträffarna sker i lämpligt digitalt verktyg, sannolikt Zoom.

 

Datum och tider

År 2022 sker nätverksträffarna följande datum och tider:

  • 1 februari
  • 30 mars
  • 31 maj
  • 1 september och
  • 9 november

Tiden är kl 9-11.

Inför varje träff får alla deltagare program samt länk till nätverksträffen.

Processledare

Nätverket processleds av Johan Welander, erfaren processledare med fokus på civilsamhällets organisationer. Johan är personalvetare och författare till böckerna Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (2021), Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället (2019) och Idéburen chef (2013). Johan har under hela 2000-talet haft ledande roller i olika organisationer i civilsamhället: bland annat som chef, HR-ansvarig och förtroendevald.

Johan driver dagligdags konsultföretaget Thinkandact (www.thinkandact.se) och arbetar löpande med chefsrollen, HR-arbete och medarbetarutveckling i civilsamhället.

Kostnad?

Det är gratis för dig som medlem i Ledarna inom idéburen sektor att delta i nätverket. Chefsnätverket är en medlemsförmån.

OBS!

Du som deltar i nätverket förväntas ha möjlighet att delta i minst 4 av 5 nätverksträffar när du anmäler dig. Detta för att det finns ett stort intresse och många som vill delta, men också för att vi tror att du mår bra av att delta regelbundet och har mycket att bidra med.

Du är viktig för oss!

Anmälan och kontakt

Anmäl dig här senast den 10 januari.

Eftersom nätverket har begränsat antal platser, är det först till kvarn som gäller.

Anmäl dig därför gärna direkt! Om det finns fler anmälda än platser i nätverket, upprättas en väntelista som administreras av Ledarna.

Om du har några frågor kontakta foreningar@ledarna.se, kontaktperson på Ledarnas kansli är Tina Åsberg.

Varmt välkommen till vårt nya chefsnätverk!

Stina Nordström, föreningsordförande