Civilsamhälleschefen del 1

Vill du förstå din roll som chef i civilsamhället bättre? Få ökad kunskap och ta del av aktuell forskning kring chefsrollen i ideell sektor? Då är de här utbildningarna för dig!

Utbildningarna har tagits fram och hålls av Johan Welander.

Civilsamhälleschefen – del 1

Utbildningen har huvudfokus på:

  • Civilsamhället som kontext och chefsrollen däri
  • Chefens uppdrag och roll
  • Chefens förutsättningar
  • Chefens utmaningar och nyckelfrågor
  • Chefens strategier.

Exempel på frågor som tas upp under del 1 är:

  • Hur ser chefens omvärld ut?
  • Vad är unikt/särart med att vara chef i civilsamhället?
  • Vilket är chefens uppdrag?
  • Varför finns det ofta en skillnad mellan formell och reell chefsroll (och hur hanterar du det som chef)?
  • Vilka tio utmaningar behöver chefer i civilsamhället hantera?

Pedagogik, arbetsformer och deltagare

Varje utbildning innehåller ett antal olika metoder/arbetssätt för att främja deltagarnas lärande. En kombination mellan inslag som mikroföreläsning, erfarenhetsutbyte deltagarna emellan, samtal och värderingsövningar används.

Praktiskt

Deltagande i utbildningarna är kostnadsfritt för dig som medlem i Ledarna. De är en del av medlemsförmånerna. 

Tid och plats

11 oktober klockan 9.30-16.00.
Ledarnas kansli Sankt Eriksgatan 26, Stockholm
Varje utbildning har 25 platser - först till kvarn

Vi återkommer med information och datum om del 2.

Anmälan

Logga in och anmäl dig här!