Kallelse till föreningsstämma 28 oktober

Välkommen på föreningsstämma

Den 28 oktober 2022 är det dags för föreningsstämma i Ledarna inom idéburen sektor. Nu kallar vi dig som medlem att delta. Stämman kommer att genomföras digitalt i syfte att skapa ett tillgängligt möte för alla medlemmar oavsett bostadsort. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida den 14 oktober.

Stämman inleds med ett tal av Ledarnas förbundsordförande. Därefter behandlas styrelsens förslag, medlemmarnas eventuella motioner och valberedningens förslag på ny föreningsstyrelse.

Tid och plats

Den 28 oktober mellan kl 10.00-11.30. Mötesrummet öppnar för incheckning och teknikkontroll kl. 09.30.

Anmälan

Vi behöver ha din anmälan senast den 30 september. Du anmäler dig här!

Varm välkommen önskar styrelsen i Ledarna inom idéburen sektor!