Demokrati inom föreningen

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år.

Protokoll

 • Beslut fördelning procent samt konstituerande styrelse20190701.pdf

  pdf, 115,85 kb
 • Styrelsemöte 2019-06-0304.pdf

  pdf, 180,73 kb
 • Styrelsemöte 2019-02-2526.pdf

  pdf, 184,03 kb
 • Protokoll 2018-12-0304.pdf

  pdf, 155,27 kb
 • Styrelsemöte 2018-10-18.pdf

  pdf, 162,24 kb
 • Styrelsemöte 2018-09-1718.pdf

  pdf, 171,80 kb
 • Styrelsemöte 2018-06-04.pdf

  pdf, 73,62 kb
 • Styrelsemöte 2018-03-2628.pdf

  pdf, 202,69 kb
 • Protokoll stämma 2017.pdf

  pdf, 1,08 mb
 • Styrelsemöte 2017-10-0304.pdf

  pdf, 211,11 kb
 • Styrelsemöte 2017-06-01.pdf

  pdf, 140,06 kb
 • Styrelsemöte 2017-03-10.pdf

  pdf, 122,61 kb
 • Styrelsemöte 2017-02-0809.pdf

  pdf, 156,47 kb