Demokrati inom föreningen

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder vart fjärde år.

Föreningsstyrelse

Styrelsen består av föreningens ordförande samt de regionala ordföranden. Vi har 4-6 möten per år och protokollen publiceras nedan. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Stämma

Vart fjärde år hålls stämma där bland annat ordförande och kassör väljs. Material inför stämman och protokoll från stämman publiceras nedan. Nästa stämma är planerad till april 2021.

 

Protokoll

 • Styrelsemöte 2020-03-30.pdf

  pdf, 496,64 kb
 • Styrelsemöte 2019-12-0203.pdf

  pdf, 634,62 kb
 • Beslut fördelning procent samt konstituerande styrelse20190701.pdf

  pdf, 115,85 kb
 • Styrelsemöte 2019-06-0304.pdf

  pdf, 180,73 kb
 • Styrelsemöte 2019-02-2526.pdf

  pdf, 184,03 kb
 • Protokoll 2018-12-0304.pdf

  pdf, 155,27 kb
 • Styrelsemöte 2018-10-18.pdf

  pdf, 162,24 kb
 • Styrelsemöte 2018-09-1718.pdf

  pdf, 171,80 kb
 • Styrelsemöte 2018-06-04.pdf

  pdf, 73,62 kb
 • Styrelsemöte 2018-03-2628.pdf

  pdf, 202,69 kb
 • Protokoll stämma 2017.pdf

  pdf, 1,08 mb
 • Styrelsemöte 2017-10-0304.pdf

  pdf, 211,11 kb
 • Styrelsemöte 2017-06-01.pdf

  pdf, 140,06 kb
 • Styrelsemöte 2017-03-10.pdf

  pdf, 122,61 kb
 • Styrelsemöte 2017-02-0809.pdf

  pdf, 156,47 kb