Om Ledarna inom Kriminalvården

Branschföreningen för chefer inom kriminalvården. Vi bevakar våra medlemmars intressen och arbetar för att främja erfarenhetsutbyten i branschen.

Ledarna inom Kriminalvården bildades år 2001 och riktar sig till alla chefer inom Kriminalvården. Föreningens avdelningar är indelade efter Kriminalvårdens organisation.

Föreningen ska

  • bevaka medlemmars intressen vid förhandlingar
  • bevaka medlemmars intressen i samverkansgrupper
  • bevaka kompetens- och utvecklingsfrågor för chefer och specialister
  • främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmar
  • arrangera tema- och informationsmöten
  • bevaka bransch- och yrkesfrågor
  • tydliggöra Ledarnas uppgift och värderingar
  • rekrytera nya medlemmar
  • förmedla kontakten i förhandlingsfrågor (staten) mellan medlemmar och Ledarna.

Föreningsstyrelse

Ordförande, kassör och revisorer är valda på fyra år. Övriga ledamöter i styrelsen är ordförande i varje avdelning där mandattiden beslutats vid val.

Ordförande: Jörgen Kristiansson