Om Ledarna inom Kriminalvården

Branschföreningen för chefer inom kriminalvården. Vi bevakar våra medlemmars intressen och arbetar för att främja erfarenhetsutbyten i branschen.

Ledarna inom Kriminalvården bildades år 2001 och riktar sig till alla chefer inom Kriminalvården. Föreningens avdelningar är indelade efter Kriminalvårdens organisation.

Föreningen ska

 • bevaka medlemmars intressen vid förhandlingar
 • bevaka medlemmars intressen i samverkansgrupper
 • bevaka kompetens- och utvecklingsfrågor för chefer och specialister
 • främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmar
 • arrangera tema- och informationsmöten
 • bevaka bransch- och yrkesfrågor
 • tydliggöra Ledarnas uppgift och värderingar
 • rekrytera nya medlemmar
 • förmedla kontakten i förhandlingsfrågor (staten) mellan medlemmar och Ledarna.

Föreningsstyrelse

Ordförande, kassör och revisorer är valda på fyra år. Övriga ledamöter i styrelsen är ordförande i varje avdelning där mandattiden beslutats vid val.

Ordförande: Jörgen Kristiansson

Reseräkningar

Krav på underlag vid förlorad arbetsförtjänst

För att få ersättning ska ett av följande underlag bifogas till reseräkningen:

 1. Intyg från arbetsgivare som specificerar datum för närvaro och vilket belopp som kommer att dras från lön.
 2. Lönespecifikation där frånvarodatum och belopp framgår.