Vill du ta en plats i styrelsen?

Ledarna inom Livsmedelsbranschen är ett samlat forum för branschbevakning. Vi följer vad som händer och försöker påverka utvecklingen i en riktning som gynnar våra medlemmar. Det kan handla om allt från ansvarsfrågor och arbetsmiljö till kompetensutveckling och lönebildning

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Livsmedelsbranschen kan vara en levande och medlemsnyttig förening.

Under förra året erbjöd vi bland annat medlemmar ett utvecklingsprogram om framtidens ledarskap. I år fortsätter vi med tema om hållbart och förtroendefullt ledarskap.

I höst har vi stämma, det är föreningens högst beslutande organ och det är där vi beslutar om den framtida verksamheten och väljer styrelse.

På stämman kommer vi att välja:

  • 3 stycken till ordinarie styrelse ledamöter som ska väljas på 4 år
  • 2 stycken till fyllnadsval ordinarie styrelse ledamöter på 2 år 
  • 2 stycken suppleanter till styrelsen på 2 år
  • 2 stycken revisorer på 2 år 
  • 1  revisorssuppleant på 2 år
  • 2 stycken valberedning på 2 år
  • 1 st suppleant valberedning på 2 år

Vi behöver ha in din nominering senast den 12 maj.

Logga in för att ta fram nomineringsformuläret