Vill du vara stämmoombud?

Stämman är den 29 september. Nu söker vi dig som vill vara med och ta beslut om föreningens fortsatta verksamhet.

Vi söker nu medlemmar som vill engagera sig lite extra i vår bransch. Som stämmoombud deltar du bland att på vår stämma som vi har den 29 september i höst. Allt du behöver göra är att skicka in din nominering. Du har också möjlighet att nominera någon du tror och tycker skulle vilja vara med och fatta vår framtida verksamhet. Stämman är vårt högst beslutande organ och det är där våra inriktningsbeslut fattas.

Föreningen ska eftersträva mångfald beträffande chefsbefattningar, chefserfarenhet, kön, etnisk bakgrund och ålder. Här kan du läsa de valinstruktioner föreningen beslutat om.

Vi behöver ha in din nominering senast den 30 april.

Du kan nominera dig själv eller någon annan medlem, medlemmen ska då vara vidtalad.

Vill du veta mer går det också bra att kontakta oss i valberedningen: Tord Nilsson, Tord.nilsson@hkscan.com eller Fredrik Grevtad, Fredrik.grevstad@pagen.se.

Logga in för att ta fram nomineringsformuläret