Bli en klimatsmart chef - 4 december i Stockholm

Chefer kommer bli ännu viktigare i den omställning vi står inför i de olika företagen. Idag gäller det att ligga i framkant, att skaffa sig kunskap och agera proaktivt. De som gör det kommer bäst kunna dra nytta av utvecklings- och affärsmöjligheter framöver.

En ledare idag utan hållbar livsstil eller hållbara normer kommer inte anses trovärdig som chef framöver, hållbart ledarskap är eftersökt.
Vi går igenom hur chefens roll i omställningsarbetet, hur arbetar ni med klimathänsyn och hållbarhet hos er?
Hur bär du som chef företagets värderingar?
Hur skapar du som chef för komplex omställning?
Vilka resurser, verktyg och möjligheter finns att tillgå?

Dagen leds av Henrik Challis, som är en erfaren ledningsutvecklare och arbetar med kunder i både privat och offentlig sektor. Han är verksam i Sverige och Danmark, men också internationellt. Vanligtvis leder eller stöder Henrik team med ansvar för strategirealisering eller strategisk kapacitetsutveckling, med fokus på organisatorisk transformation.

Tid & Plats
Den 4 december klockan 10.00-16.00 på Ledarnas kansli i Stockholm.

Anmälan
Aktiviteten är kostnadsfri och för dig som medlem. Du anmäler dig på webben.

Varmt välkommen!

Ledarna inom Livsmedelsbranschen