Mitt klimatsmarta ledarskap - utbildning i tre moduler

Medvetna ledare skapar bättre resultat. Vi vet att chefer inom vår bransch har olika förutsättningar. Därför har vi valt att erbjuda våra medlemmar ett unikt ledarskapsprogram – väl förankrat i vardagen. Vi hoppas den ska ge dig utveckling i din chefsroll och stärka dig i din roll som förändringsledare.

Idag ligger hållbarhets- och klimatmål högt på agendan och vi som chefer har en nyckelroll i den omställning vi står mitt i.

Ledarna inom livsmedelsbranschen har tagit fram ett unikt ledarskapsprogram för dig som chef i branschen. Utbildningen är fördelad på 3 tillfällen.

Tid & Plats

14-15 september 
22-23 oktober 
2-3 november 

Samtliga träffar är på Ledarna, St Eriksgata 26 i Stockholm och vi startar dag 1 klockan 16.30 inklusive en gemensam middag och avslutas dag 2 klockan 16.00. Alla träffarna är obligatoriska.

Innehåll

Hållbar chef - vad är det? 9-10 september

Företagskultur -hållbarhetskultur; vilka är vi och vad står vi för i vår organisation?

Identitet, normer, förväntningar, beteenden ryms i en organisationskultur, vad ryms i en hållbarhetskultur?

 

Delaktighet i hållbarhet 22-23 oktober

Hur ökar du som chef medvetenheten? Har vi idag förståelse för frågan, hur komplex omställningen är? Vad innebär det för oss där vi är idag? Här fyller vi på med kunskap om klimat- och hållbarhetsfrågor som är relevanta för den bransch vi verkar i.

Det blir varvat ledarskap och hållbarhetskunskap för att fördjupa förståelsen och vikten av chefens roll och möjlighet att skapa förändringen.

 

Nycklar till omställning 2-3 november

Omställningen – det är dags för förändring. Komplexitet, förändring och ledarskap och klimat -hur hänger det ihop och hur navigerar chefen mot en hållbarare arbetsplats. Hur är hållbarhet kopplat till affärsutveckling? Hur bygger chefen upp en hållbarhetskultur? Chefer bär företagets värderingar, det de säger och gör sätter en norm i företaget. Det gör att de har en nyckelroll och stora möjligheter att påverka och förändra.

 

Processledare

Lucas Grind och Henrik Challis är processledare under programmet. Båda har en bred erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling.

Anmälan

Utbildningen är kostnadsfri men deltagarna står själva för resa och eventuell övernattning.Antalet platser är begränsat och vi förbehåller oss rätten att göra ett urval av anmälningarna så att vi får en blandad grupp. För att kunna delta måste du vara verksam som chef/ledare.

Anmälan är bindande. Du ska kunna delta på samtliga träffar. En avbokningsavgift på 2 500 kronor utgår vid avbokning. Anmälan gör du här!