Föreningsstämma 4 september i Stockholm

Alla våra medlemmar kallas till föreningsstämma inspirationsseminarium den 4 september i Stockholm.

Vi kommer under dagen ta beslut om föreningens forsatta verksamhet, lyssna på en inspirationsföreläsning om framtidens livsmedelsbransch samt få information av Annika Hage Nederström, bransch och avtalsansvarig på Ledarna om kommande avtalsförhandlingar.

Information får vi också från Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen som bevakar och analyserar yttre och inre omvärldsfaktorer som påverkar medlemsföretagens verksamheter kring ekonomi, konjunktur, globalisering och arbetsmarknad. Sina iakttagelser berättar han bland annat om i kvartalsvisa konjunkturbrev och i olika sammanhang med fokus på svensk livsmedelsekonomi. Carl har en master i internationell politisk ekonomi och har under 20 års tid arbetat i olika roller med konsumtions- och konjunkturrelaterade frågor. Carl kommer också delge oss om vilka framtida utmaningar branschen står inför.


Tid & Plats
Den 4 september klockan 10.00-15.00 på Ledarnas kansli i Stockholm.

Anmälan
Aktiviteten är kostnadsfri och för dig som medlem. Föreningen står för din resa tur och retur. Anmäl dig här!
Kom ihåg att logga in. 

Varmt välkommen!

Håkan Blomqvist
Ordförande