Mitt framtida ledarskap

Inbjudan till ett ledarskapsprogram för dig som är medlem i Ledarna inom Livsmedelsbranschen. Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom vår bransch är chefer med olika förutsättningar. Därför har vi valt ett program med fast förankring i vardagen och tanken är att den ska ge utveckling av den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer.

Programmet sträcker sig över ett tre månader och omfattar tre moduler;

Ledarskap för hållbar utveckling 11-12  september
Kraven på hållbarhetsarbete inom organisationer och företag ökar. Men hur ska du som chef bedriva hållbarhetsarbete och kan hållbarhet bidra till verksamhetsutveckling? Du som chef behöver också vara hållbar.

Att leda förändring i komplexa organisationer 10-11 oktober
Ständig förändring i komplexa organisationer ställer stora krav på chefer. Hur kan du som chef förhålla dig till förändringar och de olika styrsystem som finns i din vardag?

Mitt ledarskap och grupputveckling 27-28 november
Att leda i förändring och med den komplexa omvärld vi lever i idag ställs det krav på dig som chef. Du behöver coacha, hantera konflikter och samtidigt leda dina medarbetare in i framtiden.


Ann-Charlotte Blomqvist, seniorkonsult från Mannaz, kommer att vara processledare under hela programmet.

Läs mer om ledarskapsprogrammet och anmäl ditt intresse här!

Här kan du ladda ner programmet som pdf:
Mitt framtida ledarskap_2018Livs.pdf

Läs mer och skicka in din intresseanmälan här!