Mitt klimatsmarta ledarskap 2022

De flesta branscher och organisationer genomgår stora förändringar i och med klimatomställningen. Dessa förändringar innebär både stora utmaningar och möjligheter. Hållbarhet är en av de megatrenderna som har störst påverkan på samhället och näringslivet, både globalt och i Sverige.

Att lyckas genomföra en klimatanpassad omställning av sin verksamhet, anses av forskare, framtidsspanare och ledare vara en avgörande framgångsfaktor för att utveckla verksamheten och bibehålla förtroendet hos organisationens målgrupper. För att ställa om behövs klimatsmarta ledare som kan driva förändringen internt och externt.

Mitt klimatsmarta ledarskap syftar till att utveckla förmågan att leda och driva verksamhetsutveckling inom hållbarhet. Och till att skapa förutsättningar för chefer att dela kunskap och erfarenheter av chefskap och hållbar utveckling.

Målsättningen med programmet:

  • Orientera sig kring den senaste forskningen kring klimatet och den globala utvecklingen
  • Förstå de verksamhetsmässiga fördelarna med att jobba klimatsmart
  • Öka förmågan att leda klimatomställning i vardagen
  • Öka förmågan att arbeta med hållbar utveckling genom att applicera verktyg och metodik

Programmet sträcker sig över tre månader och omfattar tre moduler varav den första genomförs digitalt och de två efterföljande genomförs fysiskt i Ledarnas lokal i Stockholm. Vi använder oss av lärplattformen Howspace och Zoom vilket gör undervisningen dynamisk och engagerande även digitalt.

Klimatsmart ledarskap Intro - Digitalt den 31/8 kl 09-16 (individuellt arbete mellan kl 11-14) och den 1/9 kl 09-11:15

Här går vi på upptäckt i forskningen, den globala utvecklingen, IPCC, Agenda 2030 och de Globala målen. Vi undersöker chefens roll och det ledarskap som kan skapa hållbar utveckling.

Verktyg för hållbar utveckling - Fysiskt den 13/9 kl 16-21 och den 14/9 kl 09-16

Under den andra modulen djupdyker vi in i begreppet hållbarhet och fyller på chefens verktygslåda. Vi undersöker de tre dimensionerna: det sociala, miljön och ekonomin och relaterar det till våra olika verksamheter.

Hållbarhetskultur, kommunikation och förändring - Fysiskt den 18/10 kl 16-21 och den 19/10 kl 09-16

Under den tredje modulen fördjupar oss i vår organisationskultur och dess koppling till hållbarheten. Vi stärker vår förmåga att driva den förändring vi vill uppnå genom att förstå de psykologiska och neurovetenskapliga faktorer som påverkar våra beteenden.

När vi ses fysiskt under modul 2 och 3 inleder vi med undervisning kl 16 och avslutar med gemensam middag på kvällen. Likaså äter vi gemensam lunch under dag 2.

Anmälan

Din anmälan förutsätter att du kan delta samtliga datum, utbildningen genomförs den 31 augusti -1 september, 13-14 september och 18-19 oktober. Utbildningen är kostnadsfri. Du som deltagare står själv för kostnaderna för resa och logi. Utbildningens modul 2 och 3 ges i Stockholm på Ledarnas förbundskontor, Sankt Eriksgatan 26 vid Fridhemsplan. Du anmäler dig här!

Sista anmälningsdag är den 29 maj.

Vi sätter ihop en blandad grupp utifrån ålder och chefserfarenhet och med max 30 personer.

 

henrik-lucas-2048x1152.jpg

Henrik Challis och Lucas Grind kommer tillsammans vara processledare under hela programmet.

Henrik Challis är en mycket erfaren ledare och utvecklare. Han har arbetat med ledarutveckling och förändringsledning i många organisationer såsom t.ex. ICA, Saab, Malmö Stad och Vestas. Under de senaste tio åren har majoriteten av Henriks uppdrag syftat till hållbar utveckling.

Lucas är en erfaren ledarskap och organisationsutvecklare. Han stärker kapaciteten hos ledare och team att driva strategiskt och involverande utvecklingsarbete i sina organisationer. Han stöttar människors förmåga att själva kunna hantera komplexitet, se helheten och röra sig mellan strategiska, kulturella, innovativa, mänskliga, digitala och cirkulära perspektiv. 

Utbildningen arrangeras i samarbete mellan Kost & Näring och Ledarna inom Livsmedelsbranschen.

För frågor kring ledarskapsprogrammet är du välkommen att ta kontakt med Marianne Backrud-Hagberg, Ledarna Kost & Näring och Michael Claesson, Ledarna inom Livsmedelsbranschen.

Marianne Backrud-Hagberg nås på telefon 0731 49 30 90, epost: marianne.backrud-hagberg@kostochnaring.se

Michael Claesson nås på telefon 013 23 46 95, epost: michael.claesson@hkscan.com