Mitt klimatsmarta ledarskap Livsmedelsbranschen 2022

Framtidssäkra verksamheten genom att ställa om! Vårt ledarskapsprogram ger dig verktyg och kunskap för att leda klimatomställning i din verksamhet. Det vänder sig till medlemmar i Ledarna inom Livsmedelsbranschen och Kost & Näring.

Information

Arrangör: Ledarna inom Livsmedelsbranschen och Kost & Näring
Öppen för: Medlemmar i branschföreningen Livsmedelsbranschen
Bra att veta: Första tillfället är digitalt, andra och tredje är på plats i Stockholm.
Kostnad: Kursen ingår i ditt medlemskap. Eventuell resa och logi betalar du själv. Anmälan är bindande.

Innehåll

  • Den senaste forskningen om klimatet och den globala utvecklingen
  • Vilka fördelar som finns kopplade till en klimatsmart verksamhet
  • Hur du leder klimatomställning i vardagen
  • Verktyg och metoder för att jobba med klimatsmart utveckling

Upplägg och innehåll

Programmet sträcker sig över tre månader och består av både digitala träffar och tillfällen då vi träffas fysiskt på Ledarnas kansli i Stockholm.

Klimatsmart ledarskap – introduktion via Zoom, 31 augusti–1 september

Introduktionen tar en heldag och en förmiddag, 31 augusti klockan 9–16 och 1 september klockan 9–11.15.

Du får med dig grunderna i klimatforskning, den globala utvecklingen, IPCC, Agenda 2030 och de Globala målen. Vi undersöker chefens roll och det ledarskap som kan skapa hållbar utveckling, och hur det kan bidra positivt till din verksamhet. Stegvis får du insikt i hur du kan skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Verktyg för hållbar utveckling – i Stockholm 13–14 september

Vi inleder klockan 16–21 den 13 september och fortsätter klockan 9–16 den 14 september.

Du får en djupare förståelse för de tre hållaberhetsdimensionerna – den sociala, miljön och ekonomin – och hur de relaterar till din verksamhet. Du får inblick i hur du kan jobba med utveckling av värdekedjan för att minska avtrycket och svinnet. Du lär dig om hållbar affärsutveckling och verksamhetsutveckling och får möjlighet att jobba med din egen verksamhet som exempel.

Hållbarhetskultur, kommunikation och förändring – i Stockholm 18–19 oktober

Vi inleder klockan 16–21 den 18 oktober och fortsätter klockan 9–16 den 19 oktober.

Vi fördjupar oss i organisationskultur och stärker din förmåga att driva förändring. Du får kunskap om de psykologiska och neurovetenskapliga faktorer som påverkar vår förmåga att agera och förändras. Du får också möjlighet att applicera konkreta förändringsverktyg direkt på din egen verksamhet.

Datum, tid och plats

För att kunna anmäla dig till kursen behöver du vara medlem i Ledarna inom Livsmedelsbranschen.
Digitalt
31 augusti 2022 klockan 9.00-11.15
13 -14 september, Stockholm
18-19 oktober, Stockholm

Aktiviteten är inställd

Kursledare

Henrik Challis har jobbat med ledarutveckling och förändringsledning i organisationer som ICA, Saab, Malmö Stad och Vestas. Under de senaste tio åren har majoriteten av Henriks uppdrag handlat om hållbar utveckling.

Lucas Grind är en ledarskaps- och organisationsutvecklare som stöttar människors förmåga att röra sig mellan strategiska, kulturella, innovativa, mänskliga, digitala och cirkulära perspektiv. Resultatet blir en bättre förståelse för omvärlden, kunders behov och den egna rollen i organisationen.