Fler nyheter
Offentlig sektor 25 september 2023

Kvinnligt ledarskap i offentlig sektor

Ledaregenskaperna sitter djupt rotade hos Maria Ragnarsson, chef i Lunds kommun. Hon har varit chef sedan 2009 inom flera olika branscher, sektorer och organisationer.

Med ambitionen att byta jobb vart fjärde år håller hon sig gärna inom verksamheter för kultur eller barn och unga. Just nu är hon chef för Kulturskolan i Lund och kommer närmast från en tjänst som bibliotekschef inom Malmö stad.

Bra på att vara chef

Som storasyster hamnade hon naturligt i ledarrollen, redan i unga år. På ett av sina första jobb blev hon ombedd att arbetsleda en verksamhet som behövde mycket stöd. Det innebar inget formellt chefsansvar men blev en lärorik tid, vilket bidrog till att hon sökte och fick sitt första chefsjobb på den regionala Riksteatern Skåne. Hon känner fortfarande att hon är bra på att leda och vara chef och lockas särskilt av att få göra skillnad.

- Jag är noga när jag väljer uppdrag och söker mig till sammanhang där jag får leda förändring. Jag vill ha utmaningar där jag kan få saker att hända och drivs av att se resultat. Det är också värdefullt för mig att få bidra i offentlig sektor och ta hand om allmänna, skattefinansierade medel. Och så är jag väldigt hungrig på att lära mig nytt och himla tacksam för att få möjlighet till det, varje dag, säger Maria Ragnarsson.

Medvetenhet och kunskap behövs

Hon kallar sig aldrig kvinnlig chef eftersom hon menar att kön inte spelar någon som helst roll. Däremot finns en övergripande strukturell ordning i samhället som medför många förväntningar kopplade till kön. Generellt ställs högre krav på kvinnor, samtidigt som granskningen är hårdare och lönenivåerna lägre. Vi behöver alla bli mer medvetna om det och inse att det grundar sig i samhällsstruktur och hur vi är fostrade, menar Maria Ragnarsson.

- Orimliga förväntningar är vanligt och kan vara en subtil upplevelse för den som drabbas. Det första man måste göra då är att reagera och prata om det, och framför allt utgå ifrån sig själv: Det du sa landade i mig så här och det beror på det här. För att förändra strukturen krävs att vi medvetandegör och lyfter kunskapen om de här frågorna. Många har inställningen att vi är jämställda, men så är det inte.

Mycket att vinna med fler kvinnor på chefspositioner

Maria Ragnarsson har de senaste fem åren arbetat som chef för chefer, som andra linjens chef. Hon upplever att kvinnor ofta stannar kvar som första linjens chefer i stället för att gå vidare i chefshierarkin, och hon tror att även det beror på samhällsordningen. Många kvinnor tror sig inte ha förmågan och har inte självförtroendet att leda andra chefer, menar hon. Hon ser en självklar fördel med att rekrytera fler kvinnor till chefspositioner: att offentlig sektor får fler bra chefer som kan ledarskap. Många kvinnliga chefer är nämligen kunniga, väl förberedda och gör oftast ett fantastiskt arbete. Dessutom vill de lära sig mer och kräver utbildning och kompetensutveckling.

Nätverk och mentorskap för stöd och utveckling

Ett sätt att bli tryggare och öka sitt självförtroende som chef är att hitta den personliga kärnan i sitt eget ledarskap, menar Maria Ragnarsson.

- Jag är mentor för många kvinnor och då brukar jag uppmana dem att försöka hitta sin core, sin hjärtnot. Det handlar om att inte bara kopiera ett manligt ledarskap för att passa in, utan hitta sitt eget. Då kan man vara en ärlig förebild och visa både mod och sårbarhet när man behandlas på ett icke korrekt sätt.

Hon förespråkar fler sammanhang för kvinnliga chefer att nätverka och upplever att män är bättre på att skapa plattformar för att prata ledarskap. Ledarnas evenemang och kurser är ett av hennes tips på bra tillfällen att knyta kontakter och utöka sitt nätverk.

Framtiden ser ljus ut

När Maria Ragnarsson ser tillbaka på sin tid som chef kan hon inte notera någon tydlig utveckling av förutsättningarna för kvinnligt respektive manligt ledarskap. Däremot tror hon att en förändring är på gång. Hon möter många kvinnor som är 25‑35 år och märker tydligt en annan inställning hos den yngre generationen.

- Jag har en jättehög tillit till den kommande generationen, de är av en helt annan kaliber än vad vi var. De är modiga, kunniga, medvetna och vill förändra. Det gör att de med självklarhet tar plats och vågar säga ifrån på ett naturligt, nyanserat och starkt sätt. Vi som arbetar nu och definierar oss som kvinnor måste vara förebilder, genom att inspirera till mod och vilja att ta steget till chefskap. Jag är övertygad om att vi kommer få fler kvinnliga chefer framöver och det är för att vi är så rackarns bra på det vi gör, och för att vi har arbetat extremt hårt för det, avslutar Maria Ragnarsson.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?