Årets Initiativ 2019

Den 11 november utser Ledarna Privat Tjänstesektor Årets Initiativ 2019. Temat för i år är Hälsa för chefer utifrån hållbara chefer.

Den 11 november utser Ledarna inom privat tjänstesektor Årets Initiativ 2019. Temat för i år är ”Hälsa för chefer utifrån hållbara chefer”

‪Färre vill bli chefer och det blir även svårare att rekrytera. Arbetet har blivit mer komplext och svårare att hantera. Vi ser att chefer blir mer ensamma och utsatta och sjukfrånvaron bland chefer ökar.‬

‪Vi vill därför uppmärksamma organisationer med vår utmärkelse som tagit initiativ till att utveckla ett arbetssätt för att skapa förutsättningar för trygga och hållbara chefer på alla nivåer. ‬

‪Jobbar du i en organisation eller känner till någon som genomfört ett initiativ som på ett eller annat sätt gynnat chefernas hälsa och arbetsförhållanden? Något som visat på långsiktig acceptans för chefernas möjlighet till återhämtning, självreflektion och personlig utveckling?‬‪ ‬‪Ditt bidrag är viktigt för att inspirera fler till initiativ som gynnar ett hållbart ledarskap för Sveriges chefer.‬

Nomineringen är nu stängd för 2019. Årets finalister och vinnaren kommer att koras den 11 november på Vasateatern i Stockholm.

Initiativet bedöms efter följande kriterier:

  1. Initiativet ska ha skapat goda förutsättningar att vara chef och att få använda sin chefs/ledarprofession. Initiativet ska ha skapat bra arbetsförhållanden för alla chefer. Initiativet ska ha visat på långsiktig acceptans för chefers möjlighet till återhämtning, självreflektion och personlig utveckling.
  2. Initiativet förstår och utgår från den komplexiteten det är att vara chef, såsom tydliga förväntningar på cheferna i organisationen. Initiativet ska utifrån ett hållbarhetstänk identifierat chefers behov för möjliggörande att utföra sina uppdrag.

Jurygruppen består av:

  • Magnus Dalsvall ordförande, HR Akuten AB
  • Christina Björklund ledamot, Docent på IMM, Karolinska Institutet
  • Anna Iwarsson ledamot, Strategisk förbättringsledare firma annaiwarsson
  • Jenny Hagström, Chef bemanning Medfind
  • Catarina Edman, projektansvarig för LPT och ledamot