Årets Initiativ 2018

För andra året kommer Ledarna inom privat tjänstesektor att utse Årets Initiativ. Årets tema för initiativet är Hälsa för chefer. Utmärkelsen delas ut till en organisation, chef eller arbetsgrupp som bidragit till förbättrad hälsa för chefer på alla nivåer i en organisation.

Initiativet bedöms utifrån följande kriterier:

  • Initiativet ska verka för ökad hälsa utifrån en helhetssyn på människan och inkludera flera av de faktorer som skapar hälsa och välmående i en organisation på ett långsiktigt och hållbart sätt. 
  • Initiativet underlättar för alla chefer i organisationen att skapa framgångsrika resultat och samtidigt utveckla sin egen och andras potential i verksamheten utifrån individuella behov och förutsättningar.
  • Initiativet ska ha påbörjats eller genomförts under tidsperioden 2017–2018.
  • Ska på ett tydligt sätt ha skapat en reell förändring i verksamheten/organisationen.
  • Ska kunna inspirera andra organisationer till liknande initiativ, det vill säga ha möjlighet att fungera som ett slags best practice och bör därmed inte vara för företagsspecifikt.
  • Ska visa på nya, spännande och alternativa idéer och lösningar, som bidrar till förbättrad hälsa bland chefer och skapar hållbara, hälsosamma förutsättningar i chefsrollen som helhet.
  • Ska visa på mod att utmana invanda normer, strukturer och kulturer i organisationen.

Nomineringsperioden pågår till och med den 11 oktober. Vinnaren koras den 12 november.

Inbjudan till arrangemanget Årets Initiativ den 12 november

Årets Initiativ 2018

Årets tema för initiativet är Hälsa för chefer. Utmärkelsen delas ut till en organisation, chef eller arbetsgrupp som bidragit till förbättrad hälsa för chefer på alla nivåer i en organisation.