Årets Initiativ 2019

Den 11 november utser Ledarna Privat Tjänstesektor Årets Initiativ 2019. Temat för i år är Hälsa för chefer utifrån hållbara chefer.

Färre vill bli chefer och det blir även svårare att rekrytera. Arbetet har blivit mer komplext och svårare att hantera. Vi ser att chefer blir mer ensamma och utsatta och sjukfrånvaron bland chefer ökar.

Vi vill därför uppmärksamma organisationer med vår utmärkelse som tagit initiativ till att utveckla ett arbetssätt för att skapa förutsättningar för trygga och hållbara chefer på alla nivåer. Intitiativet ska ha resulterat i chefer som vill vidareutvecklas i sina olika chefsroller. Men också skapa ett intresse att vilja bli och vara chef.

Initiativet ska ha skapat en helhetssyn när det gäller hälsa och en hållbar situation för chefer. Det ska finnas en helhetssyn på begreppet hälsa och hållbart ledarskap, även utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Vet du eller jobbar du i en sådan organisation som vi vi söker, tveka inte att nominera genom att tydligt fylla i nomineringsformuläret här nedanför. Nomineringsperioden pågår till den 30 augusti.

Vi ses den 11 november på galan som även i år går av stapeln på Vasa Teatern i Stockholm.

Initiativet bedöms efter följande kriterier:

  1. Initiativet ska ha skapat goda förutsättningar att vara chef och att få använda sin chefs/ledarprofession. Initiativet ska ha skapat bra arbetsförhållanden för alla chefer. Initiativet ska ha visat på långsiktig acceptans för chefers möjlighet till återhämtning, självreflektion och personlig utveckling.
  2. Initiativet förstår och utgår från den komplexiteten det är att vara chef, såsom tydliga förväntningar på cheferna i organisationen. Initiativet ska utifrån ett hållbarhetstänk identifierat chefers behov för möjliggörande att utföra sina uppdrag.

Jurygruppen består av:

  • Magnus Dalsvall ordförande, HR Akuten AB
  • Christina Björklund ledamot, Docent på IMM, Karolinska Institutet
  • Anna Iwarsson ledamot, Strategisk förbättringsledare firma annaiwarsson
  • Jenny Hagström, Chef bemanning Medfind
  • Catarina Edman, projektansvarig för LPT och ledamot

Nominera här:

Uppgifter markerade med stjärna * måste fyllas i.

Är den nominerade vidtalad? *

Kontakt till ansvarig för initiativet:

Jag som nominerar: