Carina Holmkvist

Mitt namn är Carina Holmkvist  och jag är en kvinna på 60+. Är dotter till en företagsledare som var min förebild.

Arbetat mera än 25 år som verksamhetschef, konsult och egenföretagare föreningsarbete i olika roller har  träffat på många olika personligheter,kunder ,personal  och kulturer
som har gjort att jag har fått  fördelen att träffa och uppleva många olika situationer  inget är konstigt utan man kan se från olika synvinklar  och lyssna för att hitta lösningar! Jag är en bra kandidat till att bli ombud.