Ingela Wickström

Har rollen som Senior Advisor på Academic Work just nu och har arbetat som chef på olika nivåer under 15 år.

Är ekonom i grunden men har genom åren blivit lika bevandrad inom HR som redovisning.

Jag har även varit fackligt aktiv inom Ledarna sedan 2009.

En viktig fråga för mig är stöttning och coachning av unga chefer i karriären.

Unga chefer behöver feedback och stabila mentorer för att lyckas.

Det är något som har blivit än tydligare för mig under min tid inom Academic Work, som kallar sig ”Home of the young professionals”. 

Jag vill väldigt gärna vara delaktig i att kunna påverka i vilken inriktning LPT ska gå framåt och kommer att bidra med all min erfarenhet och kompetens inom ledarskap.