Matz Wallander

Är en person med många års erfarenhet av ledarskap inom en mängd olika branscher men med viss tonvikt inom resor och upplevelser. Har alltid brunnit för att utveckla affärer och service och ser ett starkt behov att ha ett fackförbund för chefer som ger stöd och råd i ditt ledarskap. Som chef känner man sig ofta ensam och behöver någon att luta sig mot. Det är också viktigt att vi hjälper unga och nya svenskar att känna sig trygga i sitt ledarskap så att vi inte går miste om dessa fantastiska resurser som finns hos dom.

Med en mängd mentors- och styrelseuppdraguppdrag i både ideella och kommersiella verksamheter ser jag fram emot att kunna dela med mig av dessa erfarenheter och kunskaper.

Det är också viktigt att säkerställa har en kunnig stab för juridisk rådgivning för chefer som många gånger kan ha mera komplicerade anställningsvillkor.