Torbjörn Hanzi

Jag heter Torbjörn Hanzi, är 56 år, född i Gällivare, bor i Umeå och har varit ledare sedan min första formella roll som Aspirantskole- och Marknadschef i Skandia 1996. Hållbar utveckling utifrån dimensionerna miljö/klimat, ekonomi och humaniora/social mänsklig aspekt är viktigt för mig. Efter att ha varit engagerad på förtroendevald basis i Säljarnas Riksförbund i lokalavdelning och förbundsstyrelse 2013–2018 brinner jag för att få förtroende och möjlighet att få representera Ledarna som stämmoombud i LPT då jag under det senaste året som medlem ser kraften och potentialen i Ledarna med en professionell och funktionell. Efter 30 år inom marknad och försäljning i 5 olika branscher slutför jag nu parallellt med jobb Juristutbildning om 300 HP vid Umeå Universitet 2019–2023.