Anneli Mattsson

Senior HR Chef på IT-bolaget HCL. Som person är jag fokuserad, engagerad och modig. Jag är drivande och går in helhjärtat i det jag företar mig. Jag ser ofta frågor ur flera synvinklar, är innovativ med många förslag kring lösningar i frågor. Min moral och etik är hög och värdesätter ärlighet och förtroende.

Har 16 års chefserfarenhet och 6 år som facklig. Har mångårig styrelseerfarenhet, har inom Teknik & Motor varit kongress och stämmoombud. Är idag suppleant i Ledarnas förbundsstyrelse.