Hannes Sjöblad

Vad jag vill bidra med i Ledarna är att jag ser en allt snabbare omställning på arbetsmarknaden för våra medlemmar och deras roller som en följd av den allt snabbare teknikutvecklingen.

I en nära framtid kommer vi alla att interagera med AI, smarta assistenter, bärbar teknik och big data. För att möta detta måste Ledarna vara en relevant informationskälla, inspirationskälla och bollplank i frågor som rör både den personliga yrkesrollen och ledarrollen i förhållande till dessa nya fenomen.