Jeanette Gademark

Jag har en lång chefserfarenhet inom olika branscher och nivåer. Arbetar idag som konsultande ledare, är CSR ansvarig samt kompetensområdesansvarig för ledarskap inom Avega Elevate (internt forum för kompetensutveckling).

Vi chefer kommer att möta stora förändringar i samband med digitalisering och ny teknik såsom AI. Ledarna behöver följa med i den utvecklingen, våga förnya sig samt förutom att arbeta framåtriktat och modernt, fortsatt ha ett hållbart och jämställt perspektiv.