De-eskalering

Det har tyvärr blivit allt viktigare att få mer kunskap om effektiva tekniker i hur man de-eskalerar hotfulla situationer och människor. Mi Ridell går igenom hur du använder ditt eget kroppsspråk, din retorik och tonalitet så att du bättre kan förutse vad som är på väg att ske.

Webbinariet sändes den 24 november.

Mi Ridell är föreläsare och expert inom retorik och kroppsspråk och dessutom en mångsidig artist.